Mpatsa Trading Company
Jimmy Koreia-Mpatsa Malawi

Connect
Candlex
Changaya Malawi

We pack glycerine and using finishing soap line we use soap noodles...

Connect
Mpatsa Trading Company
Jimmy Koreia-Mpatsa Malawi

$ Connect
Candlex
Malawi

We pack glycerine and using finishing soap line we use soap noodles...

$ Connect
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
WORLD PRICE TRENDS